Közösségi ellátás

 

A közösségi pszichiátriai gondozás elsősorban azokat a krónikus pszichiátriai betegséggel küzdőket célozza meg, akik folyamatos gondozást igényelnek. Célja a betegségből adódó károsodás, pszicho-szociális hátrányok leküzdése, annak érdekében, hogy a betegek a számukra lehetséges legteljesebb mértékben részt vegyenek a közösségi életben. Veszprémben, és a veszprémi pszichiátriai gondozó által ellátott egyéb településeken saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek (BNO F20-29, F31-32, F40-42) részére kívánunk önkéntesen, ingyenesen igénybe vehető közösségi pszichiátriai ellátást biztosítani, amely az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

A közösségi ellátás szakmai tartalma, szolgáltatásai, a szolgáltatásnyújtás módja, rendszeressége:

 • Állapot-és életvitel felmérés
 • Problémaelemzés, problémamegoldás:
 • a személyes célok, felmérése meghatározásának segítése,
 • a változtatásra motiváló tényezők feltárása,
 • problémamegoldó beszélgetések;

Stresszkezelés

Készségfejlesztés:

 • életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése,
 • az önellátásra való képesség javítása és fenntartása;
 • pszichoedukáció, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről;

Pszicho-szociális rehabilitáció, tanácsadás:

 • a munkához való hozzájutás segítése,
 • a szabadidő szervezett eltöltésének segítése,
 • szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése,
 • tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről.

Ügyintézés

Speciális stratégiák:

 • Gyógyszer-compliance segítése,
 • A napi tevékenység megszervezése,
 • A szorongás kezelése,
 • Az alvás szabályozása,
 • A táplálkozási rendellenességek és a rossz étkezési szokások kezelése,
 • Az agresszió kezelése,
 • Az öngyilkosság kockázatának kezelése.

Egyéni esetkezelés

Csoportokkal végzett munka (önsegítő, hozzátartozói, kulturális-szabadidős)

Természetes támogató háló szervezése

Felvilágosító tevékenység

A szolgáltatásokat az ellátott otthonában illetve lakókörnyezetében – az ellátott személyes céljaira és egyéni szükségletekre alapozva gondozási terv alapján – fogja biztosítani az Alapítvány. A gondozási terv elkészítésére a gondozás megkezdése után legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre. A gondozási terv elkészítésére a közösségi pszichiátriai ellátás szakmai szabályai az irányadóak. A gondozási tervet évente egyszer, ill. jelentős állapotromlás esetén, vagy megváltozott körülmények esetén értékelni és megújítani szükséges.

A szolgáltatásnyújtás rendszerességét az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben, megállapodásban foglaltak határozzák meg. A közösségi szolgálat munkatársa a szakmailag elfogadott pszichoszociális intervenciós módszerek közül – a hatályos jogszabályi keretek között – választja meg az adott esetben alkalmazandó beavatkozási formát.

Munkánkat közösségi munkacsoport keretében kívánjuk végezni, melyet az ellátott szükségletei szerint a szolgálat koordinátora fog összeállítani.