Pszichiátriai Betegek Nappali Klubja

A nappali ellátás alapvetően egy nyitott, a szükségletekre gyorsan reagáló, integráló szerepet betöltő ellátási forma, amely a közösségi pszichiátriai ellátás összekapcsolásával sikeresen képes biztosítani a pszichiátriai betegek rehabilitációját, csökkenteni képes a hospitalizációt, a bentlakásos otthonok igénybevételének szükségességét. Csökkenti a családok terheit, valamint a szociális ellátások adekvát kihasználását teszi lehetővé.

A szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott, hosszabb távú ellátásokat kínál, amely nagymértékben épít a kliensek aktív és felelős részvételére, valamint a nyitott programokon résztvevők kooperatív készségére. A szolgáltatások biztosítása során alapvető szakmai kritérium, hogy a klienseknek csak a minimálisan szükséges támogatást nyújtsuk, segítsük a saját sorsa feletti felelősségének megélésében, az önálló döntések meghozatalában.

A nappali ellátás a re-integráció mellett szerepet vállal a primer prevencióban is. A mentális problémákkal, szocializációs nehézségekkel küzdő, krízisben lévő, még nem diagnosztizált betegek számára is egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozást, az életvitel, életvezetés segítését nyújtja, levéve ezzel a terheket a nem kevéssé túlterhelt szociális ellátó rendszer más ágairól, ill. lehetőséget nyújtva a betegnek az egészségügyi ellátás elérésére.

Az igénybevevők részére szociális, egészségügyi és pszichés állapotának megfelelően különböző ellátásokat szervez, közösségi programjaik számára helyet biztosít. Programjainak célja, hogy a pszichiátriai betegséggel élő emberek a társadalomba, közösségükbe vissza tudjanak illeszkedni, azokat a készségeket, amelyek a betegség következtében sérültek minél hamarabb vissza tudják szerezni. Életmódbeli tanácsadást szervez, segít a hivatalos ügyekben eligazodni, egyéni és csoportos foglalkozásokat, terápiákat szervez.

Az ellátottak rendszeresen, minden nap igénybe vehetik a Klub szolgáltatásait. Rendszerint 13:30-14:00 körül érkeznek az intézménybe, ahol a késő délutáni, esti órákig tartózkodnak. Heti rendszerességgel csoportfoglalkozáson vehetnek részt, ami önkéntes.