Küldetésünk

A „ HORGONY” Pszichiátriai Betegekért” Közhasznú Alapítvány küldetése:

„A pszichiátriai betegek ellátásának támogatása a társadalmi esélyegyenlőség jegyében.”
Tevékenységünk célja a pszichiátriai betegek minél teljesebb társadalmi reintegrációja.
Alapítványunk célja a pszichiátriai betegek ellátásának támogatása.

A fő célon belül:
 • A Veszprém Megyei “Csolnoky Ferenc” Kórház-Rendelőintézet Pszichiátriai Gondozójának fejlesztése és működési feltételeinek javítása.
 • A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben történt módosításai alapján Veszprém és környezetében a közösségi ellátási formák bevezetése és működtetése.
Továbbá: 
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • emberi- és állampolgári jogok védelme,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • az egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálás,
 • az általános egészségmegvédés alapjainak és az egészséges táplálkozás tanítása,
 • az egészségmegőrzés területén alternatív segítő módszerek terjesztése,
 • tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások szervezése, klubok működtetése,
 • kulturális tevékenység,
 • közhasznú szervezetek által igénybevehető szolgáltatások bemutatása,
 • közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.